• บริษัท เอสอีซี เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 106/51 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230